2009/07/20

Prezento


بسم الله الرحمن الرحيم
Besmellaherrahmanerrahim'


Per la nomo de Allah’, la kreanto kaj savanto, mi komencas. Ĉia laŭdo kaj merito estas sole de Allah’, sola deveno kaj sola reveno de ĉio ekzistanta. Mi atestas, ke estas neniu dio, sed estas Allah’; kaj mi atestas, ke Mohammad alportas mesaĝon de Allah’.

Cetere, dirinte la plej gravan, jen mi prezentu kion mi celas per ĉi tiu blogo.

Kiam mi rigardas ĉirkaŭ mi, jen mi vidas kelkajn aferojn, dum aliajn aferojn mi ne vidas. El la vidataj aferoj, multaj pretendas la nomon islamo. Nu, pri tio mi ne disputu. Ja ekzistas multaj diversaj aferoj, kiuj tie kaj tie postulas por si tiun nomon, ĉu ekskluzive, ĉu pretaj dividi ĝin kun aliaj.

Mi ne celas ĉi tie prezenti tiujn diversajn realojn, kies ekziston oni tamen rekonu. Tia aposteriora prezento estas plene legitima, eventuale eĉ utila por difinitaj celoj. Tamen mia celo ne estas produkti ĉio-ampleksan studon nek instruon pri ĉiuj flankoj de islamo, sed nur poiome prezenti kolekton de materialoj pri islamo, kiujn mi trovas interesaj.

Se iu legos ĉi tiun notaron, mi tre dankos ĉian sugeston, kiun mi esperas sekvi laŭ miaj kapablo kaj respondeco. Mi ja ne kuraĝas aperte aspiri perfektecon: peko kaj eraro estas ecoj de l’ homaro. Tamen la homo, kiel socia besto, pli bone atingas siajn celojn komune ol solule, laŭ mia opinio. Tial mi antaŭdanku al ĉiu konsilanto!

Kaj laste, sed ne balaste, mi petas de Allaho, ke mi sukcese atingu la celon de ĉi tiu notaro. Ja la sukceso kaj malsukceso dependas ambaŭ nur sole de Allaho.

Kaj paco venu sur vin, kaj la amo kaj la benoj de Allaho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario